Bán hàng POS tốt nhất tại cửa hàng, hiệu quả tiện lợi

Thanh toán dễ dàng, quản lý kho nhanh chóng, lưu trữ dữ liệu khách hàng,
báo cáo doanh thu mọi lúc mọi nơi

Thanh toán

Tính tiền trực tiếp tại quầy

Images UPOS

Thanh toán nhanh và chính xác đơn hàng

Images UPOS

Liên kết máy in bill xuất hóa đơn riêng của shop

Images UPOS

Áp dụng nhanh giá khuyến mãi, chiết khấu nếu có

Images UPOS

Tra cứu nhanh tồn kho sản phẩm trên hệ thống

Images UPOS Images UPOS
60

Tỉnh thành sử dụng

200K

Đơn hàng mỗi ngày

4,5M

Đơn hàng đã xử lý

upos quản lý

Quản lý nhân viên sales

Images UPOS

Lưu lịch sử mọi giao dịch bán hàng

Images UPOS

Phân quyền xóa, sửa dữ liệu cho mỗi nhân viên

Images UPOS

Tra cứu đơn hàng theo nhân viên bán

Images UPOS

Bảo mật thông tin bán hàng tránh gian lận

upos quản lý

Quản lý thông tin
khách hàng

Images UPOS Tạo mới thông tin khách hàng khi thanh toán

Images UPOS Tra cứu thông tin khách hàng cũ khi cần

Images UPOS Kho lưu trữ dữ liệu khách hàng lớn

Images UPOS Cho phép đánh dấu khách hàng theo nhóm

Images UPOS
Images UPOS

upos quản lý

Đồng bộ nhiều kho,
cửa hàng

Images UPOS Liên kết dữ liệu kho giữa các cửa hàng, chi nhánh

Images UPOS Thống kê tình hình xuất - nhập kho chi tiết

Images UPOS Phần mềm quản lý kho đồng bộ thực tế

Images UPOS Thống kê và tính toán công nợ, nhà cung cấp

upos quản lý

Báo cáo doanh thu,
đơn hàng

Dùng thử miễn phí
Images UPOS

Báo cáo chi tiết lịch sử bán hàng

Images UPOS

Báo cáo doanh thu bán hàng tổng quan

Images UPOS

Báo cáo hiệu quả bán hàng theo ca, nhân viên

Images UPOS

Báo cáo doanh thu bán hàng theo sản phẩm

upos quản lý

Báo cáo doanh thu, đơn hàng

Images UPOS

Images UPOS Tạo mới thông tin khách hàng khi thanh toán

Images UPOS Tra cứu thông tin khách hàng cũ khi cần

Images UPOS Kho lưu trữ dữ liệu khách hàng lớn

Images UPOS Cho phép đánh dấu khách hàng theo nhóm

upos quản lý

Đồng bộ nhiều kho, cửa hàng

Images UPOS

Images UPOS Liên kết dữ liệu kho giữa các cửa hàng, chi nhánh

Images UPOS Thống kê tình hình xuất - nhập kho chi tiết

Images UPOS Phần mềm quản lý kho đồng bộ thực tế

Images UPOS Thống kê và tính toán công nợ, nhà cung cấp

upos quản lý

Đồng bộ nhiều kho, cửa hàng

Images UPOS

Báo cáo chi tiết lịch sử bán hàng

Images UPOS

Báo cáo doanh thu bán hàng tổng quan

Images UPOS

Báo cáo hiệu quả bán hàng theo ca, nhân viên

Images UPOS

Báo cáo doanh thu bán hàng theo sản phẩm

Đối tác của UPOS

Uy tín với khách hàng là ưu tiên hàng đầu với UPOS

Images UPOS

Quản lý hiệu quả, tăng trưởng thần tốc cùng UPOS

Hơn 30.000+ khách hàng tin dùng Nhanh tay trải nghiệm miễn phí ngay !
1900 1511