Free

Miễn phí

0đ

Quản lý đơn hàng
Quản lý vận chuyển
Phân quyền, quản lý nhân viên
Cấu hình cửa hàng
Quản lý khách hàng
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Pos

125.000đ

95.000đ /1 tháng

Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý nhập hàng, quản lý nhà cung cấp
Phân quyền, quản lý nhân viên
Báo cáo tồn kho
Đáng mua nhất
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG
Images UPOS

Live

249.000đ

195.000đ /1 tháng

Bao gồm tất cả chức năng của gói Pos
Quản lý bình luận
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Tạo đơn và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Tạo trước kịch bản Livestream
Tạo mini game trên Livestream
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Omnichannel

449.000đ

295.000đ /1 tháng

Báo cáo các kênh bán hàng
Đồng bộ sản phẩm, giá bán, tồn kho lên TikTok Shop và các trang thương mại điện tử
Kết nối Fanpage Facebook
Kết nối với tính năng Livestream của Facebook
Kết nối gian hàng TikTok Shop

Pos

95.000 đ /1 tháng

Live

195.000 đ /1 tháng

Omnichannel

295.000đ /1 tháng

BÁN HÀNG
Quản lý kho 1 kho* 1 kho* 3 kho*
Quản lý nhân viên 3 nhân viên* 3 nhân viên* 10 nhân viên*
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại
BÁN HÀNG FACEBOOK
Quản lý nhiều Fanpage 3 fanpage* 3 fanpage*
Quản lý tin nhắn, bình luận
Nhận diện tin nhắn, bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Ẩn bình luận theo ý muốn
Tra cứu hội thoại và bộ lọc tin nhắn theo khách hàng, theo thời gian
Đánh dấu nhóm tin nhắn theo tag
Phản hồi tự động theo tin nhắn mẫu đã cài đặt
Xuất excel chứa bình luận theo bài viết, giúp khách quản lý bình luận theo bài viết
Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng...)
Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng
BÁN HÀNG LIVESTREAM
Quản lý Livestream 30 livestream/tháng* 30 livestream/tháng*
Quản lý bình luận
Nhận diện bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng tự động
Gán nhãn trạng thái khách hàng (khách mới, khách VIP, khách bom hàng,...)
Ẩn bình luận chứa số điện thoại, từ khóa hoặc ẩn tất cả bình luận
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Tạo đơn và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Tạo trước kịch bản Livestream
Tạo mini game trên Livestream
BÁN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Quản lý nhiều gian hàng cùng lúc 3 gian hàng*
Kết nối với Shopee
Kết nối với Lazada
Kết nối với Sendo
Kết nối với TikTok Shop
Đồng bộ sản phẩm, giá sản phẩm
Đăng bán sản phẩm trực tiếp từ UPOS lên TikTok Shop
Đồng bộ tồn kho hai chiều
Đồng bộ đơn hàng, trạng thái đơn hàng
Liên kết tự động theo SKU, liên kết thủ công sản phẩm của UPOS và TikTok Shop
Báo cáo các kênh bán hàng
QUẢN LÝ BÁO CÁO
Báo cáo tồn kho
Báo cáo nhập kho, xuất kho
Báo cáo chuyển kho
Báo cáo bán hàng theo thời gian
Báo cáo bán hàng theo nguồn đơn hàng
Báo cáo bán hàng theo nhân viên
Báo cáo bán hàng theo sản phẩm
Báo cáo nhập hàng
QUẢN LÝ GIAO HÀNG
Liên kết với các nhà vận chuyển J&T Express, Viettel Post, VNPost, GHTK,...
Cập nhật trạng thái vận đơn
Tự động tính phí vận chuyển theo địa điểm giao hàng
* Có thể tăng thêm giới hạn tùy theo nhu cầu của chủ shop

Free

Miễn phí

0đ

Quản lý đơn hàng
Quản lý vận chuyển
Phân quyền, quản lý nhân viên
Cấu hình cửa hàng
Quản lý khách hàng

Free

Miễn phí

0đ

Quản lý đơn hàng
Quản lý vận chuyển
Phân quyền, quản lý nhân viên
Cấu hình cửa hàng
Quản lý khách hàng

BÁN HÀNG

Quản lý 1 nhân viên*
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý thông tin khách hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại

QUẢN LÝ GIAO HÀNG

Liên kết với các nhà vận chuyển J&T Express, Viettel Post, VNPost, GHTK,...
Cập nhật trạng thái vận đơn
Tự động tính phí vận chuyển theo địa điểm giao hàng
* Có thể tăng thêm giới hạn tùy theo nhu cầu của chủ shop
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Pos

125.000đ

95.000đ /1 tháng

Quản lý danh sách sản phẩm
Tình trạng tồn kho
Quản lý nhập hàng, quản lý nhà cung cấp
Phân quyền, quản lý nhân viên
Báo cáo tồn kho
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Pos

125.000đ

95.000đ /1 tháng

Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý nhập hàng, quản lý nhà cung cấp
Phân quyền, quản lý nhân viên
Báo cáo tồn kho

BÁN HÀNG

Quản lý 1 kho*
Quản lý 3 nhân viên*
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại

QUẢN LÝ BÁO CÁO

Báo cáo tồn kho
Báo cáo nhập kho, xuất kho
Báo cáo chuyển kho
Báo cáo bán hàng theo thời gian
Báo cáo bán hàng theo nguồn đơn hàng
Báo cáo bán hàng theo nhân viên
Báo cáo bán hàng theo sản phẩm
Báo cáo nhập hàng

QUẢN LÝ GIAO HÀNG

Liên kết với các nhà vận chuyển J&T Express, Viettel Post, VNPost, GHTK,...
Cập nhật trạng thái vận đơn
Tự động tính phí vận chuyển theo địa điểm giao hàng
* Có thể tăng thêm giới hạn tùy theo nhu cầu của chủ shop
Đáng mua nhất
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG
Images UPOS

Live

249.000đ

195.000đ /1 tháng

Bao gồm tất cả chức năng của gói Pos
Quản lý bình luận
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Tạo đơn và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Tạo trước kịch bản Livestream
Tạo mini game trên Livestream
Đáng mua nhất
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG
Images UPOS

Live

249.000đ

195.000đ /1 tháng

Bao gồm tất cả chức năng của gói Pos
Quản lý bình luận
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Tạo đơn và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Tạo trước kịch bản Livestream
Tạo mini game trên Livestream

BÁN HÀNG

Quản lý 1 kho*
Quản lý 3 nhân viên*
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại

BÁN HÀNG FACEBOOK

Quản lý 3 fanpage*
Quản lý tin nhắn, bình luận
Nhận diện tin nhắn, bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Ẩn bình luận theo ý muốn
Tra cứu hội thoại và bộ lọc tin nhắn theo khách hàng, theo thời gian
Đánh dấu nhóm tin nhắn theo tag
Phản hồi tự động theo tin nhắn mẫu đã cài đặt
Xuất excel chứa bình luận theo bài viết, giúp khách quản lý bình luận theo bài viết
Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng...)
Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng

BÁN HÀNG LIVESTREAM

Quản lý 30 livestream/tháng*
Quản lý bình luận
Nhận diện bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng tự động
Gán nhãn trạng thái khách hàng (khách mới, khách VIP, khách bom hàng,...)
Ẩn bình luận chứa số điện thoại, từ khóa hoặc ẩn tất cả bình luận
Tự động tạo đơn nháp khi bắt đủ thông tin cú pháp ở kịch bản đã soạn trước
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Tạo đơn và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Tạo trước kịch bản Livestream
Tạo mini game trên Livestream

QUẢN LÝ BÁO CÁO

Báo cáo tồn kho
Báo cáo nhập kho, xuất kho
Báo cáo chuyển kho
Báo cáo bán hàng theo thời gian
Báo cáo bán hàng theo nguồn đơn hàng
Báo cáo bán hàng theo nhân viên
Báo cáo bán hàng theo sản phẩm
Báo cáo nhập hàng

QUẢN LÝ GIAO HÀNG

Liên kết với các nhà vận chuyển J&T Express, Viettel Post, VNPost, GHTK,...
Cập nhật trạng thái vận đơn
Tự động tính phí vận chuyển theo địa điểm giao hàng
* Có thể tăng thêm giới hạn tùy theo nhu cầu của chủ shop
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Omnichannel

449.000đ

295.000đ /1 tháng

Báo cáo các kênh bán hàng
Đồng bộ sản phẩm, giá bán, tồn kho lên TikTok Shop và các trang thương mại điện tử
Kết nối Fanpage Facebook
Kết nối với tính năng Livestream của Facebook
Kết nối gian hàng TikTok Shop
MUA 1 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Omnichannel

449.000đ

295.000đ /1 tháng

Báo cáo các kênh bán hàng
Đồng bộ sản phẩm, giá bán, tồn kho lên TikTok Shop và các trang thương mại điện tử
Kết nối Fanpage Facebook
Kết nối với tính năng Livestream của Facebook
Kết nối gian hàng TikTok Shop

BÁN HÀNG

Quản lý 3 kho*
Quản lý 10 nhân viên*
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại

BÁN HÀNG FACEBOOK

Quản lý 3 fanpage*
Quản lý tin nhắn, bình luận
Nhận diện tin nhắn, bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Ẩn bình luận theo ý muốn
Tra cứu hội thoại và bộ lọc tin nhắn theo khách hàng, theo thời gian
Đánh dấu nhóm tin nhắn theo tag
Phản hồi tự động theo tin nhắn mẫu đã cài đặt
Xuất excel chứa bình luận theo bài viết, giúp khách quản lý bình luận theo bài viết
Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng...)
Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng

BÁN HÀNG LIVESTREAM

Quản lý 30 livestream/tháng*
Quản lý bình luận
Nhận diện bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng tự động
Gán nhãn trạng thái khách hàng (khách mới, khách VIP, khách bom hàng,...)
Ẩn bình luận chứa số điện thoại, từ khóa hoặc ẩn tất cả bình luận
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Tạo đơn và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Tạo trước kịch bản Livestream
Tạo mini game trên Livestream

BÁN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Quản lý nhiều gian hàng cùng lúc: 3 gian hàng*
Kết nối với Shopee
Kết nối với Lazada
Kết nối với Sendo
Kết nối với TikTok Shop
Đồng bộ sản phẩm, giá sản phẩm
Đăng bán sản phẩm trực tiếp từ UPOS lên TikTok Shop
Đồng bộ tồn kho hai chiều
Đồng bộ đơn hàng, trạng thái đơn hàng
Liên kết tự động theo SKU, liên kết thủ công sản phẩm của UPOS và TikTok Shop
Báo cáo các kênh bán hàng

QUẢN LÝ BÁO CÁO

Báo cáo tồn kho
Báo cáo nhập kho, xuất kho
Báo cáo chuyển kho
Báo cáo bán hàng theo thời gian
Báo cáo bán hàng theo nguồn đơn hàng
Báo cáo bán hàng theo nhân viên
Báo cáo bán hàng theo sản phẩm
Báo cáo nhập hàng

QUẢN LÝ GIAO HÀNG

Liên kết với các nhà vận chuyển J&T Express, Viettel Post, VNPost, GHTK,...
Cập nhật trạng thái vận đơn
Tự động tính phí vận chuyển theo địa điểm giao hàng
* Có thể tăng thêm giới hạn tùy theo nhu cầu của chủ shop
Vì sao 30.000+ shop bán hàng lựa chọn UPOS?

Ưu điểm tuyệt đối của UPOS

Images UPOS

Đơn giản

Giao diện đơn giản, thao tác dễ sử dụng, khách hàng chỉ cần mất hơn 10 phút để làm quen và bắt đầu bán hàng

Images UPOS

Hiệu quả

Tích hợp việc quản lý bán hàng đa kênh chỉ trên một màn hình duy nhất, đồng bộ tin nhắn, bình luận online

Images UPOS

Tiết kiệm

Bán hàng đơn giản hơn với các chức năng quản lý bán hàng giúp người bán tiết kiệm thời gian, công sức hơn

Images UPOS

An tâm

Nhiều nhà bán hàng đã tin dùng UPOS - Hãy để đội ngũ UPOS đồng hành hỗ trợ bạn kinh doanh hiệu quả

Đối tác của chúng tôi

Hãy để lại thông tin để được đội ngũ UPOS

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay để nhận được 7 ngày trải nghiệm phần mềm miễn phí

1900 1511