Chính sách bảo mật thông tin

Bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng UPOS là trách nhiệm rất quan trọng đối với chúng tôi. UPOS biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy UPOS cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng UPOS. Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH UPOS Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “UPOS” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) khi Người dùng UPOS sử dụng dịch vụ của UPOS. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng website UPOS, các tính năng, phần mềm của UPOS hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Người dùng UPOS đồng ý sử dụng dịch vụ, tính năng, phần mềm của công ty TNHH UPOS Việt Nam có nghĩa là Người dùng UPOS hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Công ty TNHH UPOS Việt Nam có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống website của công ty TNHH UPOS Việt Nam, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng UPOS tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng UPOS chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng UPOS với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của Người dùng UPOS và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng với sự cẩn trọng tối đa.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Công ty TNHH UPOS Việt Nam yêu cầu Người dùng UPOS cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ/ khu vực khi Người dùng UPOS đăng ký sử dụng dịch vụ, tính năng, phần mềm của công ty TNHH UPOS Việt Nam và một số thông tin không bắt buộc khác khi Người dùng UPOS muốn tương tác với một số nội dung trên website UPOS. Công ty TNHH UPOS Việt Nam sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với Người dùng và đảm bảo quyền lợi cho Người dùng UPOS khi cần thiết.

Việc Người dùng UPOS truy cập, đăng ký, sử dụng dịch vụ, tính năng, phần mềm của công ty TNHH UPOS Việt Nam có nghĩa rằng Người dùng UPOS đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Người dùng UPOS sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. Công ty TNHH UPOS Việt Nam không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Người dùng UPOS do Người dùng UPOS vô tình hoặc cố ý gây ra.

Ngoài ra, Người dùng UPOS có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công ty TNHH UPOS Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp trên hệ thống UPOS sẽ được lưu giữ trên hệ thống của UPOS tại văn phòng của công ty TNHH UPOS Việt Nam. Khi cần Người sử dụng UPOS có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH UPOS VIỆT NAM

2. DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI UPOS

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho Người dùng UPOS, công ty TNHH UPOS Việt Nam áp dụng một số điều khoản riêng khi Người dùng UPOS sử dụng các dịch vụ, ứng dụng, tính năng, phần mềm do công ty TNHH UPOS Việt Nam cung cấp hoặc có liên kết với UPOS. Đối với tài khoản Facebook của Người dùng UPOS khi liên kết với dịch vụ, tính năng, phần mềm UPOS, công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ yêu cầu quyền truy cập các thông tin sau:

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của Người dùng UPOS. Những loại thông tin cá nhân mà công ty TNHH UPOS Việt Nam xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

UPOS sử dụng thông tin Người dùng UPOS cung cấp để:

Chúng tôi luôn thông báo cho Người dùng UPOS biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của Người dùng UPOS trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được Người dùng UPOS tự nguyện cung cấp.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Người dùng UPOS cung cấp trên các hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Người dùng UPOS hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Người dùng UPOS có yêu cầu xóa/ hủy các thông tin cá nhân đã cung cấp trên website UPOS tới số điện thoại liên hệ hoặc thư điện tử hỗ trợ của UPOS.

Toàn bộ dữ liệu của Người dùng UPOS vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống UPOS trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm hoặc kể từ khi Người dùng UPOS ngưng sử dụng phần mềm trên ứng dụng di động của UPOS. Hết 6 tháng, dữ liệu của Người dùng UPOS sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của UPOS.

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người dùng UPOS sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của công ty TNHH UPOS Việt Nam. Người dùng UPOS có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các Dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, UPOS vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của công ty TNHH UPOS Việt Nam để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của công ty TNHH UPOS Việt Nam.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP, QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG CÔNG TY TNHH UPOS VIỆT NAM

Công ty TNHH UPOS lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng UPOS trên máy chủ. Công ty TNHH UPOS Việt Nam bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Công ty TNHH UPOS Việt Nam thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và công ty TNHH UPOS Việt Nam chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống UPOS.

CÔNG TY TNHH UPOS VIỆT NAM

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG UPOS TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CỦA MÌNH

Người dùng UPOS có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu công ty TNHH UPOS Việt Nam hỗ trợ thực hiện theo thông tin tại mục 3 với công ty TNHH UPOS Việt Nam. Tuy nhiên, bất kỳ sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ thông tin cá nhân nào đều phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website UPOS để đảm bảo công ty TNHH UPOS Việt Nam cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

Người dùng UPOS có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của công ty TNHH UPOS Việt Nam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, công ty TNHH UPOS Việt Nam phải có trách nhiệm xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng UPOS khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG UPOS

Thông tin của người dùng trên hệ thống UPOS được công ty TNHH UPOS Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty TNHH UPOS Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng UPOS chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng UPOS đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty TNHH UPOS Việt Nam cam kết:

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Người dùng UPOS, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Người dùng UPOS cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, công ty TNHH UPOS Việt Nam không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC NGOÀI PHẠM VI ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách bảo mật thông tin này và theo quy định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng UPOS với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Người dùng đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo quy định. Công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người dùng UPOS liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Người dùng theo quy trình sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan đến thông tin cá nhân của mình với công ty TNHH UPOS Việt Nam bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên website UPOS hoặc liên hệ vào số điện thoại hỗ trợ 028.7300.5688 (sau đây gọi tắt là “Người khiếu nại”).

Bước 2: Công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người khiếu nại, Công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ phản hồi cho Người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

1900 1511