Chính sách và quy định chung

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ

a) Thông tin về doanh nghiệp và địa chỉ doanh nghiệp

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử liên hệ hỗ trợ

2. CÁC ĐỊNH NGHĨA TẠI CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Dịch vụ” – Công ty TNHH UPOS Việt Nam cung cấp dịch vụ Phần mềm quản lý bán hàng UPOS hoạt động dưới tên miền UPOS.vn

Website” – Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH UPOS Việt Nam được người dùng sử dụng khi truy cập địa chỉ https://upos.vn/vn

Nội dung” – Tất cả bài viết, hình ảnh, video, biểu tượng được đăng tải trên website UPOS https://upos.vn/vn

Chủ tài khoản” – Cá nhân đăng ký tài khoản, đăng ký sử dụng ban đầu; hoặc cá nhân giữ, quản lý tài khoản quản trị; hoặc cá nhân được cấp quyền truy cập, sử dụng tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng/ bán hàng trực tuyến trên website của Công ty TNHH UPOS Việt Nam do Người dùng UPOS hoặc/và Chủ tài khoản đặt theo tên cửa hàng mình hiện sở hữu

Tài khoản quản trị” – Tài khoản được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng trên Website UPOS https://upos.vn/vn

Người dùng UPOS” (sau đây gọi tắt là Người dùng) – Là Người đăng ký, tạo tài khoản, sở hữu, sử dụng tài khoản, chức năng, dịch vụ, phần mềm của Công ty TNHH UPOS Việt Nam trên Website UPOS và được UPOS chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp quyền truy cập vào tài khoản bán hàng cửa hàng; Những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên Website UPOS https://upos.vn/vn

UPOS” – Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn UPOS Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty UPOS).

Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng/ của Người dùng UPOS hoặc của Công ty TNHH UPOS Việt Nam.

Thư điện tử” – (email hay e-mail: viết tắt từ chữ electronic mail) là hệ thống trao đổi tin nhắn, chuyển nhận thư từ giúp liên hệ hỗ trợ qua các thiết bị điện tử giữa Người dùng UPOS và Công ty TNHH UPOS Việt Nam.

Dữ liệu” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên tài khoản bán hàng/ cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập và cấp quyền truy cập.

Khu vực chung” – Trang chủ UPOS.vn, màn hình đăng nhập, footer các trang, khu vực logo các trang trên website của Công ty TNHH UPOS Việt Nam.

Khu vực riêng” – Trang màn hình bán hàng của Người dùng UPOS, phần nội dung trong mỗi tính năng trên các trang quản lý bán hàng/cửa hàng sau khi Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản.

Tính năng” – Tất cả các tính năng hiện có và đang được cung cấp trên phần mềm của Công ty TNHH UPOS Việt Nam.

Người dùng UPOS có thể xem điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây.

3. PHẠM VI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH

Chính sách sử dụng này được áp dụng cho Dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng của công ty TNHH UPOS Việt Nam, phiên bản chính thức hoạt động trên máy chủ của công ty TNHH UPOS Việt Nam dưới tên miền chính thức upos.vn. Công ty TNHH UPOS Việt Nam duy trì trang thông tin điện tử https://upos.vn/vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho Người dùng UPOS nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng.

Khi sử dụng Website UPOS và bất kỳ dịch vụ nào tại UPOS đồng nghĩa với việc Người dùng UPOS đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website UPOS. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của UPOS, Người dùng UPOS phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. UPOS có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua.

Người dùng UPOS có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website UPOS. Nếu Người dùng UPOS tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng UPOS chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng UPOS đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của UPOS.

4. TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

5. KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

Người đăng ký sử dụng dịch vụ tại UPOS sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ. Người nào trực tiếp đăng ký sử dụng dịch vụ của UPOS sẽ chịu trách nhiệm cho tài khoản đó và cũng đồng nghĩa với việc đồng ý toàn bộ điều khoản về dịch vụ của UPOS. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của UPOS là nhân viên của cửa hàng có quyền đăng ký sử dụng dịch vụ, thì người nhân viên đó chính là người sở hữu tài khoản.

Người dùng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký. Công ty TNHH UPOS Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của bên đăng ký trong trường hợp thông tin đăng ký không chính xác. UPOS có quyền từ chối phục vụ, xóa Nội dung, Dữ liệu của Người dùng mà không phải bồi hoàn trong những trường hợp thông tin đăng ký không chính xác vì bất kỳ lý do gì. Công ty TNHH UPOS Việt Nam khuyến nghị người đăng ký sử dụng hộp thư điện tử chính thức của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký, tốt nhất là sử dụng hộp thư với tên miền chính thức của doanh nghiệp/tổ chức. Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ các thông tin của người đăng ký/ sử dụng UPOS.

6. SỬ DỤNG THỬ/ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Công ty TNHH UPOS Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của Người dùng liên quan tới việc dùng sử dụng thử/dùng thử miễn phí. Khi Người dùng đăng ký sử dụng thử dịch vụ, phần mềm của UPOS và được sự đồng ý của UPOS, công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho tới khi:

- Khi hết thời hạn dùng thử mà Người dùng không thực hiện thanh toán và chuyển sang hình thức sử dụng có tính phí, dữ liệu dùng thử của Người dùng có thể bị xóa khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì.

- Khi Người dùng đăng ký sử dụng phiên bản có tính phí và được kích hoạt, phiên bản tính phí được duy trì cho tới khi:

7. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Công ty TNHH UPOS Việt Nam cung cấp phần mềm quản lý bán hàng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng/ cửa hàng cho Người dùng UPOS. Vì vậy, công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hoạt động bán hàng nào của Người dùng UPOS như:

Người dùng UPOS phải nhận thức và phải chấp nhận rằng:

Khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng UPOS có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về công ty TNHH UPOS Việt Nam phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng UPOS hoặc bất kỳ hoạt động nào của Người dùng UPOS khi sử dụng Website UPOS mà UPOS nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của công ty TNHH UPOS Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Công ty TNHH UPOS Việt Nam có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập vào các dịch vụ, tính năng, phần mềm của Người dùng UPOS vào hệ thống dịch vụ của UPOS.

Trong trường hợp đó, để Người dùng tiếp tục sử dụng, UPOS có quyền yêu cầu Người dùng UPOS cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, UPOS có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công ty TNHH UPOS Việt Nam cũng như cộng đồng.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website UPOS https://upos.vn/vn thuộc bản quyền của Công ty TNHH UPOS Việt Nam.

Tất cả nội dung tại Website UPOS https://upos.vn/vn đều thuộc sở hữu của công ty TNHH UPOS Việt Nam. UPOS cho phép Người dùng xem, tải về và in Nội dung với điều kiện:

  1. Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại
  2. Không chỉnh sửa Nội dung
  3. Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định.

Người dùng không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty TNHH UPOS Việt Nam. Để yêu cầu sử dụng nội dung, Người dùng có thể liên hệ theo địa chỉ: support@upos.vn. Nếu được chấp thuận, Người dùng phải bảo đảm việc sử dụng nội dung Website không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ Website UPOS https://upos.vn/vn.

Do đó, tất cả nội dung tại Website UPOS, tại Ứng dụng UPOS đều thuộc sở hữu của UPOS. UPOS cho phép Người dùng UPOS xem, tải về và in những nội dung sau:

9. QUYỀN LỢI CỦA UPOS

10. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

Người dùng phải hiểu rõ và đồng ý rằng công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ của UPOS. Trong mọi trường hợp, công ty TNHH UPOS Việt Nam hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Người dùng UPOS cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty TNHH UPOS Việt Nam, đối tác của UPOS, nhân viên UPOS… cũng không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào.

Nếu Người dùng UPOS sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, Người dùng UPOS phải chịu theo những cam kết bên họ. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho Người dùng UPOS và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào. UPOS không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của UPOS là chính xác hoàn toàn và đáng tin cậy. UPOS không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào Người dùng mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của UPOS sẽ đạt được điều Người dùng mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu Người dùng UPOS phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba, đặc biệt ghi chú để khi bị kiện.

11. BẢO MẬT THÔNG TIN

Người dùng phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản, thông tin, dữ liệu bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả người dùng UPOS và công ty TNHH UPOS Việt Nam. UPOS không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của người dùng do sự bất cẩn để lộ thông tin từ người dùng. Công ty TNHH UPOS Việt Nam khuyến cáo người dùng đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, UPOS cam kết giữ kín mọi thông tin của người dùng khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của UPOS và không tiết lộ cho bên thứ ba. Công ty TNHH UPOS Việt Nam chỉ thay đổi thông tin của người dùng trên Website UPOS khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Người dùng UPOS.

12. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng có trách nhiệm thông báo ngay cho công ty TNHH UPOS Việt Nam khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với công ty TNHH UPOS Việt Nam để khắc phục sự cố sớm nhất. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, người dùng có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết.

Người dùng cần hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, công ty TNHH UPOS Việt Nam luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục sự cố tối đa. Tuy nhiên công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của người dùng UPOS.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Như một điều kiện khi sử dụng Website và Dịch vụ của UPOS, Người dùng đồng ý rằng công ty TNHH UPOS Việt Nam, nhân viên UPOS, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của UPOS sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website UPOS hay sử dụng các Dịch vụ của UPOS.

Công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ hoặc Website UPOS; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng UPOS hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng UPOS vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của UPOS.

UPOS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website UPOS. Ngoài ra, Người dùng UPOS cũng hiểu rằng, UPOS không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng UPOS sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website của Bên thứ ba. UPOS khuyến nghị Người dùng UPOS tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. UPOS không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng UPOS sau khi sử dụng dịch vụ.

Sau khi công ty TNHH UPOS Việt Nam bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, UPOS không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng UPOS trên phần mềm, tài khoản bán hàng của Người dùng UPOS. Đồng thời, UPOS không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng UPOS và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của UPOS sau khi UPOS đã bàn giao cho Người dùng.

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website UPOS và các Dịch vụ, Tính năng, Phần mềm đi kèm của UPOS được cung cấp trên cơ sở “có khả năng thực hiện”. Công ty TNHH UPOS Việt Nam không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng ngay, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố (Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…). Tuy nhiên, công ty TNHH UPOS Việt Nam và các nhân viên của công ty TNHH UPOS Việt Nam cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng để sử dụng.

Người dùng UPOS cần lưu ý rằng Website UPOS, Phần mềm và Dịch vụ hoạt động dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, công ty TNHH UPOS Việt Nam cam kết nỗ lực khắc phục sự cố gián đoạn và đưa ra phương án điều chỉnh, sửa chữa, thay thế và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống sớm nhất.

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng UPOS có thể truy cập và tra cứu hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng của website UPOS hoặc tại các Video hướng dẫn sử dụng từng thao tác. Công ty TNHH UPOS Việt Nam có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng UPOS bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Chúng tôi gửi kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng UPOS đăng ký thành công tài khoản bán hàng/ cửa hàng.

16. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG

Người dùng UPOS hiểu và chấp nhận rằng Người dùng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website UPOS theo quyết định và xem xét duy nhất của công ty TNHH UPOS Việt Nam, mọi yêu cầu của Người dùng UPOS về sử dụng Khu vực chung trên Website UPOS cho mục đích riêng của Người dùng UPOS có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

17. SỬ DỤNG KHU VỰC RIÊNG

Người dùng UPOS có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Công ty TNHH UPOS Việt Nam không can thiệp và không chịu trách nhiệm về mọi thao tác của Người dùng UPOS tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

18. TRUY CẬP KHU VỰC RIÊNG

Người dùng UPOS hiểu và chấp nhận rằng công ty TNHH UPOS Việt Nam có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng UPOS khi có các điều kiện sau:

Người dùng UPOS hiểu và chấp nhận rằng Người dùng UPOS không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của công ty TNHH UPOS Việt Nam, khu vực riêng của Người dùng UPOS khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website của UPOS.

19. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Công ty TNHH UPOS Việt Nam khuyến khích Người dùng UPOS liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng UPOS qua tổng đài 028 7300 5688 từ 8 giờ 30 sáng đến 17 giờ các ngày trong tuần khi có nhu cầu hỗ trợ.

Người dùng UPOS có thể dùng các phương tiện khác ở mục Liên hệ trên website UPOS để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng bán hàng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Người dùng UPOS từ hộp thư điện tử support@upos.vn. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Người dùng UPOS nhận được thư điện tử không đến từ nguồn trên, công ty TNHH UPOS Việt Nam khuyến nghị Người dùng UPOS liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

UPOS khuyến cáo Người dùng UPOS chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email support@upos.vn. UPOS không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Người dùng UPOS được bảo mật nếu Người dùng UPOS gửi vào địa chỉ thư điện tử khác địa chỉ thư điện tử nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc gửi vào thư điện tử cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của UPOS.

20. THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu UPOS, Logo UPOS… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của công ty TNHH UPOS Việt Nam tại Việt Nam. Công ty TNHH UPOS Việt Nam có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Người dùng UPOS không được đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào tương tự có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lặp với những nhãn hiệu và logo đã được đăng ký độc quyền. Người dùng UPOS phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu UPOS, logo UPOS và phải sử dụng theo đúng quy định của UPOS.

21. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng UPOS tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

22. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi công ty TNHH UPOS Việt Nam và Bên thứ ba, được công ty TNHH UPOS Việt Nam và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho người dùng của phần mềm UPOS. Website UPOS đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Người dùng UPOS hiểu và chấp nhận rằng việc Người dùng UPOS sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Người dùng UPOS và công ty TNHH UPOS Việt Nam được quy định trong hợp đồng cung cấp Dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng UPOS; và Người dùng UPOS sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng UPOS cần hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Công ty TNHH UPOS Việt Nam chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng UPOS đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng UPOS có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

23. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Công ty TNHH UPOS Việt Nam có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng UPOS trong các trường hợp sau:

24. GIẢI QUYẾT CÁC THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

A) Phương thức tiếp nhận thông tin thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến các tính năng phần mềm, nội dung website UPOS, người dùng vui lòng gửi về Công ty TNHH UPOS Việt Nam theo các phương thức sau:

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo trực tiếp, cụ thể tới Người dùng UPOS. Trường hợp cần thiết, công ty TNHH UPOS Việt Nam có thể mời người khiếu nại tới trụ sở làm việc trực tiếp. Công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng UPOS trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

B) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người dùng UPOS và công ty TNHH UPOS Việt Nam, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết.

Mọi thắc mắc liên quan đến các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH UPOS Việt Nam

25. HỦY DỊCH VỤ

Người dùng UPOS có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc gửi thư điện tử đến công ty TNHH UPOS Việt Nam tại địa chỉ support@upos.vn và sau đó chúng tôi sẽ gửi đến Người dùng UPOS các hướng dẫn chi tiết liên quan đến yêu cầu hủy dịch vụ.

26. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

27. TÙY CHỌN CÔNG CỤ

Công ty TNHH UPOS Việt Nam có thể cung cấp cho Người dùng quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà UPOS đã kết nối với họ. Người dùng UPOS phải hiểu và đồng ý rằng công ty TNHH UPOS Việt Nam cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Công ty TNHH UPOS Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba. Bất kỳ hành động nào của Người dùng UPOS đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do Người dùng UPOS chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi khuyên các Người dùng UPOS rằng hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi chính thức sử dụng để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba.

1900 1511