Chính sách thanh toán

1. CƯỚC PHÍ SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỦA HỆ THỐNG UPOS:

Cước sử dụng dịch vụ, tính năng, phần mềm được tính theo gói và số cửa hàng/ trang Facebook bán hàng/ gian hàng thương mại điện tử/ nhân viên theo tháng và được quy định chi tiết tại Hợp đồng mua bán phần mềm quản lý bán hàng của công ty TNHH UPOS Việt Nam.

+ Phí kích hoạt được tính một lần duy nhất khi khởi tạo hệ thống. Phí này không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

+ Phí sử dụng được tính theo thời gian sử dụng và một số tham số khác có trong báo giá.

Tất cả các khoản phải trả cần được thanh toán trong vòng 3 (ba) ngày kể từ ngày lập hoá đơn, ngày đặt hàng, ngày ký hợp đồng, ngày kích hoạt dịch vụ tùy theo điều kiện nào đến trước trừ khi trong Hợp đồng có qui định khác. Khi hợp đồng đã được hai bên hoàn tất ký kết, Người dùng không thể hủy yêu cầu đăng ký và các khoản tiền không thể hoàn lại. Người dùng sẽ thanh toán bất kỳ khoản phí mua hàng, giá trị gia tăng hay các loại thuế tương tự khác do luật áp dụng mà công ty TNHH UPOS Việt Nam phải trả dựa trên Dịch vụ mà Người dùng đã đặt hàng, ngoại trừ thuế dựa trên thu nhập của công ty TNHH UPOS Việt Nam. Phí cho các Dịch vụ được liệt kê không bao gồm thuế và các chi phí khác nếu có (phí thanh toán thẻ, phí ngân hàng).

Sau khi thanh toán, công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ gửi hóa đơn trực tuyến tới thư điện tử của Người dùng UPOS (mà Người dùng UPOS cung cấp khi đăng ký sử dụng tài khoản quản lý bán hàng/ cửa hàng)

Công ty TNHH UPOS Việt Nam sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới thư điện tử của Người dùng UPOS trước 3 ngày (hoặc hơn)

Người dùng UPOS có 7 đến 10 ngày để hoàn tất thanh toán cước phí sử dụng, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng.

Nếu Người dùng UPOS không trả phí đúng hạn, Người dùng UPOS sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, tài khoản sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của Người dùng UPOS trên hệ thống UPOS sẽ bị đóng băng.

Sau 6 tháng, tài khoản sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của Người dùng UPOS trên hệ thống UPOS sẽ bị tự động hủy.

2. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA HỆ THỐNG UPOS

Khi bạn quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể thanh toán một cách đơn giản và thuận tiện qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking theo quy định tại Hợp đồng mua bán phần mềm quản lý bán hàng, cửa hàng được ký kết giữa hai Công ty TNHH UPOS Việt Nam và Người dùng UPOS.

Bạn có thể đến bất kỳ Phòng giao dịch ngân hàng, ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào thông tin tài khoản sau:

Vietcombank – Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

1900 1511