Hot line:028 3622 7888
Bảng giá Giới thiệu Tuyển dụng

Phần mềm quản lý fanpage bán hàng
trên Facebook

UPos banner Dùng thử miễn phí
UPos banner

30.000+ chủ shop tin dùng

Icon Upos

Phần mềm quản lý
bán hàng trên facebook hiệu quả

Icon Upos
UPos Image
Nhanh chóng

Tự động phản hồi hộp thư và bình luận tự động

Quản lý

Quản lý chặt chẽ đơn hàng từ fanpage và hàng tồn kho

Hiệu quả

Tự động chốt đơn hàng khi Livestream Facebook khi có thông tin

Hỗ trợ

Giúp người bán vừa tư vấn vừa xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc

Tiện ích 4 trong 1 với phần mềm quản lý fanpage
bán hàng trên facebook

Icon Upos
UPos Image
1. Tự động phản hồi hộp thư và bình luận bằng tin nhắn tự động

Kinh doanh trên Facebook dễ dang hơn với tính năng tự động phản hồi bình luận và hộp thư ngay khi bạn không có mặt hoặc ngày nghỉ

Tin nhắn mẫu tự động sẽ được gửi đến các bình luận và hộp thư có nội dung câu hỏi giống nhau

Kinh doanh trên Facebook dễ dang hơn với tính năng tự động phản hồi bình luận và hộp thư ngay khi bạn không có mặt hoặc ngày nghỉ

Tin nhắn mẫu tự động sẽ được gửi đến các bình luận và hộp thư có nội dung câu hỏi giống nhau

Kinh doanh trên Facebook dễ dang hơn với tính năng tự động phản hồi bình luận và hộp thư ngay khi bạn không có mặt hoặc ngày nghỉ

Tin nhắn mẫu tự động sẽ được gửi đến các bình luận và hộp thư có nội dung câu hỏi giống nhau

Kinh doanh trên Facebook dễ dang hơn với tính năng tự động phản hồi bình luận và hộp thư ngay khi bạn không có mặt hoặc ngày nghỉ

Tin nhắn mẫu tự động sẽ được gửi đến các bình luận và hộp thư có nội dung câu hỏi giống nhau

UPos Image

Miễn phí sử dụng UPOS

Trải nghiệm 15 ngày dùng thử toàn bộ tính năng

Đăng ký