16/10/2020
Blog
8096

Bán hàng online có phải nộp thuế không? Cách tính như thế nào?

Nội dung

Bán hàng online có phải nộp thuế không? Cách tính như thế nào?

Từ khi bán hàng online trở nên ngày càng phổ biến, thậm chí doanh thu từ việc bán hàng online trở thành thu nhập chính ở một số hộ gia đình. Thì thông tin về việc phải nộp thuế khi bán hàng online được lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Bởi trước giờ bán hàng online luôn là hình thức bán hàng đơn giản và ít tốn chi phí nhất. Người bán không cần đóng bất kỳ thuế phí nào so với các shop bán hàng cần mặt bằng và đăng ký kinh doanh.

Bán hàng online có phải nộp thuế không? Cách tính như thế nào?

Vậy thực hư việc bán hàng online cần phải nộp thuế là như thế nào? Ai là đối tượng bán hàng online cần nộp thuế? Và cách tính mức thuế phải nộp là như thế nào?

Đối tượng phải nộp thuế khi bán hàng online

Những ai đối tượng nào phải nộp thuế khi bán hàng online

1. Người có trách nhiệm nộp thuế khi bán hàng online

Pháp luật thuế không có điều khoản riêng áp dụng đối với người “bán hàng online”, vì “bán hàng online” là một hình thức bán hàng (trong đó bán hàng qua Facebook, Zalo là phổ biến nhất). Quy định trong bài viết này chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

2. Phương pháp khoán thuế áp dụng với đối tượng bán hàng online nào?

Theo khoản 1 Điều 38 Luật Quản lý thuế 2006, cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế đối với các trường hợp sau:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.

Những loại thuế phải nộp khi bán hàng online

Những loại thuế phải nộp khi bán hàng online

1. Người bán nên tìm hiểu về Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này quy định:

“Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”.

Như vậy, cá nhân bán hàng online có doanh thu trong năm dương lịch > 100 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Phương pháp tính thuế

Theo Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC số tiền thuế khi bán hàng online được tính theo phương pháp khoán. Cụ thể:

 • Đối tượng áp dụng:

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

 • Công thức xác định thuế:

Thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp được tính theo công thức sau:

 1. Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 2. Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó,

 • Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán.
 • Tỷ lệ tính thuế: Bán hàng online là hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa có tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%.

2. Lệ phí môn bài

Theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP lệ phí môn bài áp dụng với hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân (gồm cả hoạt động bán hàng online) như sau:

Lệ phí môn bài phải nộp khi kinh doanh online

Lưu ý:

 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;
 • Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
 • Cá nhân, hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài khi có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống (khoản 1 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP).

Như vậy, bán hàng online mà có thu nhập chịu thuế (doanh thu > 100 triệu đồng/năm) thì có nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo quy định.

Kết luận

Trên đây là cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng online. Theo đó, số thuế phải nộp sẽ bằng doanh thu nhân (x) với 0,5%. Ngoài thuế thu nhập cá nhân thì người bán hàng phải nộp thuế giá trị gia tăng và lệ phí môn bài nếu doanh thu trong năm dương lịch > 100 triệu đồng.


1900 1511