Hot line:028 3622 7888
Bảng giá Giới thiệu Tuyển dụng

Bảng giá

Giúp bạn quản lý bán hàng đa kênh hiệu quả, chi phí thấp, đầy đủ tính năng.

UPos banner

POS

119.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsQuản lý kho hàng chuyên nghiệp

Dùng thử Thông tin chi tiết

livestream

229.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 279.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsHỗ trợ khẩn cấp 24/7

Dùng thử Thông tin chi tiết

Fanpage

199.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsQuản lý kho hàng chuyên nghiệp

Dùng thử Thông tin chi tiết

Shopee

199.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsQuản lý kho hàng chuyên nghiệp

Dùng thử Thông tin chi tiết

Vip

349.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsQuản lý kho hàng chuyên nghiệp

Dùng thử Thông tin chi tiết

Upos

279.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsQuản lý kho hàng chuyên nghiệp

Dùng thử Thông tin chi tiết

livestream

779.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsHỗ trợ khẩn cấp 24/7

Dùng thử Thông tin chi tiết

Fanpage

279.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsQuản lý kho hàng chuyên nghiệp

Dùng thử Thông tin chi tiết

Shopee

279.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsQuản lý kho hàng chuyên nghiệp

Dùng thử Thông tin chi tiết

Vip

279.000

/tháng

UPos IconsGiá chưa ưu đãi: 479.000/tháng

UPos IconsChuẩn SEO dễ dàng tùy biến

UPos IconsQuản lý kho hàng chuyên nghiệp

Dùng thử Thông tin chi tiết

Miễn phí sử dụng UPOS

Trải nghiệm 15 ngày dùng thử toàn bộ tính năng

Đăng ký