MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

POS

Image UPOS

Bán hàng tại quầy
Quản lý doanh thu
Quản lý danh sách sản phẩm và số lượng, trình trạng tồn kho
Quản lý nhập hàng, quản lý nhà cung cấp
Phân quyền, quản lý nhân viên
Báo cáo tồn kho
Hỗ trợ tool tách địa chỉ
Tạo đơn hàng loạt và đẩy qua các đơn vị vận chuyển
Đáng mua nhất
MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Livestream

Image UPOS

Bao gồm các chức năng gói POS
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Kết nối Fanpage và Livestream
Tạo trước kịch bản Livestream chốt đơn
Tạo mini game trên Livestream
Không giới hạn lượt Live và lượng đơn
Quản lý và đồng bộ bình luận, tin nhắn từ nhiều Fanpage
Ẩn bình luận chứa số điện thoại, tránh đối thủ cướp đơn
MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Omnichannel

Image UPOS

Bao gồm các chức năng gói POS và Livestream
Báo cáo các kênh bán hàng
Đồng bộ sản phẩm, giá bán, tồn kho lên các sàn thương mại điện tử
Kết nối gian hàng TikTok Shop, đồng bộ tồn kho 2 chiều

Image UPOS

Hiện tại gói VIP Omnichannel đang cập nhật
bạn hãy chọn gói 1 năm - 2 năm
để có trải nghiệm tuyệt vời nhất nhé

POS

Livestream

Omnichannel

BÁN HÀNG
Quản lý kho1 kho *1 kho *3 kho *
Quản lý nhân viên3 nhân viên *3 nhân viên *3 nhân viên *
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại
BÁN HÀNG FACEBOOK
Quản lý nhiều Fanpage3 fanpage *5 fanpage *
Quản lý tin nhắn, bình luận
Nhận diện tin nhắn, bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Ẩn bình luận theo ý muốn
Tra cứu hội thoại và bộ lọc tin nhắn theo khách hàng, theo thời gian
Đánh dấu nhóm tin nhắn theo tag
Phản hồi tự động theo tin nhắn mẫu đã cài đặt
Xuất excel chứa bình luận theo bài viết, giúp khách quản lý bình luận theo bài viết
Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng...)
Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng
BÁN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Quản lý nhiều gian hàng cùng lúc1 gian hàng *10 gian hàng *
Kết nối với Shopee
Kết nối với Lazada
Kết nối với Sendo
Kết nối với TikTok Shop
Đồng bộ sản phẩm, giá sản phẩm
Đăng bán sản phẩm trực tiếp từ UPOS lên TikTok Shop
Đồng bộ tồn kho hai chiều
Đồng bộ đơn hàng, trạng thái đơn hàng
Liên kết tự động theo SKU, liên kết thủ công sản phẩm của UPOS và TikTok Shop
Báo cáo các kênh bán hàng
MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

POS

Image UPOS

Bán hàng tại quầy
Quản lý doanh thu
Quản lý danh sách sản phẩm và số lượng, trình trạng tồn kho
Quản lý nhập hàng, quản lý nhà cung cấp
Phân quyền, quản lý nhân viên
Báo cáo tồn kho
Hỗ trợ tool tách địa chỉ
Tạo đơn hàng loạt và đẩy qua các đơn vị vận chuyển
MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

POS

Image UPOS

Bán hàng tại quầy
Quản lý doanh thu
Quản lý danh sách sản phẩm và số lượng, trình trạng tồn kho
Quản lý nhập hàng, quản lý nhà cung cấp
Phân quyền, quản lý nhân viên
Báo cáo tồn kho
Hỗ trợ tool tách địa chỉ
Tạo đơn hàng loạt và đẩy qua các đơn vị vận chuyển

Bán hàng

Quản lý 1 kho *
Quản lý 3 nhân viên *
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại
Đáng mua nhất
MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Livestream

Image UPOS

Bao gồm các chức năng gói POS
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Kết nối Fanpage và Livestream
Tạo trước kịch bản Livestream chốt đơn
Tạo mini game trên Livestream
Không giới hạn lượt Live và lượng đơn
Quản lý và đồng bộ bình luận, tin nhắn từ nhiều Fanpage
Ẩn bình luận chứa số điện thoại, tránh đối thủ cướp đơn
Đáng mua nhất
MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Livestream

Image UPOS

Bao gồm các chức năng gói POS
Tạo đơn nhanh bằng cách in bình luận
Kết nối Fanpage và Livestream
Tạo trước kịch bản Livestream chốt đơn
Tạo mini game trên Livestream
Không giới hạn lượt Live và lượng đơn
Quản lý và đồng bộ bình luận, tin nhắn từ nhiều Fanpage
Ẩn bình luận chứa số điện thoại, tránh đối thủ cướp đơn

Bán hàng

Quản lý 1 kho *
Quản lý 3 nhân viên *
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại

Bán hàng Facebook

Quản lý 3 Fanpage *
Quản lý tin nhắn, bình luận
Nhận diện tin nhắn, bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Ẩn bình luận theo ý muốn
Tra cứu hội thoại và bộ lọc tin nhắn theo khách hàng, theo thời gian
Đánh dấu nhóm tin nhắn theo tag
Phản hồi tự động theo tin nhắn mẫu đã cài đặt
Xuất excel chứa bình luận theo bài viết, giúp khách quản lý bình luận theo bài viết
Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng...)
Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng

Bán hàng thương mại điện tử

Quản lý 1 gian hàng *
Kết nối với Shopee
Kết nối với Lazada
Kết nối với Sendo
Kết nối với TikTok Shop
Đồng bộ sản phẩm, giá sản phẩm
Đăng bán sản phẩm trực tiếp từ UPOS lên TikTok Shop
Đồng bộ tồn kho hai chiều
Đồng bộ đơn hàng, trạng thái đơn hàng
Liên kết tự động theo SKU, liên kết thủ công sản phẩm của UPOS và TikTok Shop
Báo cáo các kênh bán hàng
MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Omnichannel

Image UPOS

Bao gồm các chức năng gói POS và Livestream
Báo cáo các kênh bán hàng
Đồng bộ sản phẩm, giá bán, tồn kho lên các sàn thương mại điện tử
Kết nối gian hàng TikTok Shop, đồng bộ tồn kho 2 chiều

Image UPOS

Hiện tại gói VIP Omnichannel đang cập nhật
bạn hãy chọn gói 1 năm - 2 năm
để có trải nghiệm tuyệt vời nhất nhé

MUA 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG

Omnichannel

Image UPOS

Bao gồm các chức năng gói POS và Livestream
Báo cáo các kênh bán hàng
Đồng bộ sản phẩm, giá bán, tồn kho lên các sàn thương mại điện tử
Kết nối gian hàng TikTok Shop, đồng bộ tồn kho 2 chiều

Bán hàng

Quản lý 3 kho *
Quản lý 3 nhân viên *
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại

Bán hàng Facebook

Quản lý 5 Fanpage *
Quản lý tin nhắn, bình luận
Nhận diện tin nhắn, bình luận chứa số điện thoại
Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển
Ẩn bình luận theo ý muốn
Tra cứu hội thoại và bộ lọc tin nhắn theo khách hàng, theo thời gian
Đánh dấu nhóm tin nhắn theo tag
Phản hồi tự động theo tin nhắn mẫu đã cài đặt
Xuất excel chứa bình luận theo bài viết, giúp khách quản lý bình luận theo bài viết
Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng...)
Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng

Bán hàng thương mại điện tử

Quản lý 10 gian hàng *
Kết nối với Shopee
Kết nối với Lazada
Kết nối với Sendo
Kết nối với TikTok Shop
Đồng bộ sản phẩm, giá sản phẩm
Đăng bán sản phẩm trực tiếp từ UPOS lên TikTok Shop
Đồng bộ tồn kho hai chiều
Đồng bộ đơn hàng, trạng thái đơn hàng
Liên kết tự động theo SKU, liên kết thủ công sản phẩm của UPOS và TikTok Shop
Báo cáo các kênh bán hàng
Vì sao 30.000+ shop bán hàng lựa chọn UPOS?

Ưu điểm tuyệt đối của UPOS

Images UPOS

Đơn giản

Giao diện đơn giản, thao tác dễ sử dụng, khách hàng chỉ cần mất hơn 10 phút để làm quen và bắt đầu bán hàng

Images UPOS

Hiệu quả

Tích hợp việc quản lý bán hàng đa kênh chỉ trên một màn hình duy nhất, đồng bộ tin nhắn, bình luận online

Images UPOS

Tiết kiệm

Bán hàng đơn giản hơn với các chức năng quản lý bán hàng giúp người bán tiết kiệm thời gian, công sức hơn

Images UPOS

An tâm

Nhiều nhà bán hàng đã tin dùng UPOS - Hãy để đội ngũ UPOS đồng hành hỗ trợ bạn kinh doanh hiệu quả

Đối tác của chúng tôi

Hãy để lại thông tin để được đội ngũ UPOS

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay để nhận được 7 ngày trải nghiệm phần mềm miễn phí

1900 1511