Bảng giá Khách hàng UPos Liên hệ

Chính sách giao nhận và cài đặt

1. CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG HOẶC CUNG ỨNG DỊCH VỤ, TÍNH NĂNG, PHẦN MỀM UPOS

Phương thức cung ứng dịch vụ: Làm việc trực tiếp giữa công ty TNHH UPOS và Người dùng UPOS, không thông qua đại lý, trung gian.

2. THỜI HẠN ƯỚC TÍNH CHO VIỆC GIAO HÀNG HOẶC CUNG ỨNG DỊCH VỤ, TÍNH NĂNG, PHẦN MỀM UPOS

Thời hạn cung cấp (triển khai) dịch vụ, tính năng, phần mềm của công ty TNHH UPOS tùy theo hợp đồng đã ký, mức độ phức tạp bài toán và phạm vi triển khai của từng khách hàng cụ thể.

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỊCH VỤ, TÍNH NĂNG, PHẦN MỀM UPOS

Phương thức và hình thức thanh toán được thực hiện theo hợp đồng ký giữa hai bên (công ty TNHH UPOS và Người dùng UPos). Các lần thanh toán với khách hàng sẽ tùy thuộc vào việc đàm phán và tiến trình cung cấp, ứng dụng phần mềm của Người dùng UPOS (Vì UPOS là đơn vị Sản xuất và cung cấp “phần mềm có hiệu chỉnh”).

4. QUY TRÌNH GIAO NHẬN/CÀI ĐẶT DỊCH VỤ, TÍNH NĂNG, PHẦN MỀM UPOS

Sau khi Người dùng UPOS và Công ty TNHH UPOS ký Hợp đồng mua bán phần mềm quản lý bán hàng và Người dùng UPOS đã hoàn tất thanh toán cước phí sử dụng phần mềm theo Hợp đồng đã ký kết. Căn cứ vào quy định của Hợp đồng đã ký kết giữa hai Bên, Người dùng tự đăng ký tài khoản trên website UPOS upos.vn để sử dụng các tính năng của gói phần mềm đã mua. Công ty TNHH UPOS sẽ cung cấp tài khoản quản lý bán hàng/ cửa hàng cho Người dùng qua các hình thức liên lạc điện tử như: thư điện tử, Skype, Zalo… và nhân viên hỗ trợ của công ty TNHH UPOS sẽ hướng dẫn Người dùng truy cập vào tài khoản đăng ký và sử dụng các tính năng để quản lý bán hàng/ cửa hàng.

– Công ty TNHH UPOS hỗ trợ đăng ký và hướng dẫn sử dụng miễn phí Người dùng UPOS có yêu cầu.

– Thời gian giao nhận/ cài đặt dịch vụ, tính năng, phần mềm của công ty TNHH UPOS tùy theo hợp đồng đã ký hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của Người dùng UPOS.

– Công ty TNHH UPOS đảm bảo cung cấp dịch vụ, tính năng, phần mềm đúng theo giá cả và số lượng thỏa thuận.

– Công ty TNHH UPOS có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của khách hàng nếu phía khách hàng không cung cấp đủ thông tin để việc đăng ký, giao nhận và cài đặt có thể diễn ra.

Theo dõi các kênh mạng xã hội