Thanh toán

Hỗ trợ khách hàng thanh toán online bằng Ví điện tử, ATM, Visa qua

THÔNG TIN CỬA HÀNG

THÔNG TIN CỬA HÀNG

THÔNG TIN GÓI MUA

Chi tiết gói mua

Nâng cấp chức năng gói sản phẩm

Thông tin thanh toán

Gói sản phẩm

U-POS

Thời hạn

03 tháng

Khuyến mãi

2 tháng

Ngày hết hạn

15/12/2021

Tổng tiền

đ

Tiền thực tế

đ

! Chi phí mua thêm = Giá trị * số tháng
1900 1511