Shop Gia Dụng Vin City Thông Minh

Kinh doanh ở ngành hàng gia dụng điện tử nên việc tổng kết tình trạng kho tốn khá nhiều thời gian và nhân lực. Nhưng từ sau khi có phần mềm quản lý bán hàng UPOS thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chúc UPOS càng ngày càng phát triển


Liên hệ tư vấn miễn phí

1900 1511