Công ty Giày Giá Tốt

Với số lượng cửa hàng lớn và đa dạng sản phẩm. Giày Giá Tốt chọn dùng phần mềm quản lý bán hàng UPOS vì tính đơn giản, dễ sử dụng, train nhân viên đứng pos chỉ 5 phút là xong. Và UPOS có khả năng liên kết tốt giữa các chi nhánh khác nhau


Liên hệ tư vấn miễn phí

1900 1511